لا دیفنس پاریس فرانسه

لا دیفنس پاریس فرانسه (La Defense Paris France) یکی از دیدنیهای پاریس است که به عنوان مرکز اداری پاریس به شمار می رود. در لا دیفنس پاریس فرانسه بلندترین ساختمان های پاریس، آسمان خراشها، نسخه مدرن طاق پیروزی به نام طاق بزرگ دفاع به چشم می خورد. گردشگران و مسافران تور فرانسه می توانند از مراکز خریدی که در این منطقه در نظر گرفته شده دیدن کنند. 

 

لا دیفنس پاریس فرانسه

تصویر لا دیفنس پاریس فرانسه

لا دیفنس پاریس فرانسه

تصویر لا دیفنس پاریس فرانسه

لا دیفنس پاریس فرانسه

تصویر لا دیفنس پاریس فرانسه

لا دیفنس پاریس فرانسه

تصویر لا دیفنس پاریس فرانسه

لا دیفنس پاریس فرانسه

تصویر لا دیفنس پاریس فرانسه