فانتاسی شو تایلند

فانتاسی شو تایلند (Phuket FantaSea) از ميراث فرهنگی اصيل تايلند الهام گرفته شده است. و با استفاده از فناوری های پيشرفته سنت و فرهنگ كشور تایلند را زنده نگه می دارند. در فانتاسی شو تایلند امکان بازی، خريد، رستوران و سرگرمی های دیگر برای مسافران تور تایلند در نظر گرفته شده است.

 

فانتاسی شو تایلند

تصویر فانتاسی شو تایلند

فانتاسی شو تایلند

تصویر فانتاسی شو تایلند

فانتاسی شو تایلند

تصویر فانتاسی شو تایلند

فانتاسی شو تایلند

تصویر فانتاسی شو تایلند

فانتاسی شو تایلند

تصویر فانتاسی شو تایلند