فانتاسی شو تایلند

فانتاسی شو تایلند (Phuket FantaSea) از ميراث فرهنگی اصيل تايلند الهام گرفته شده است. و با استفاده از فناوری های پيشرفته سنت و فرهنگ كشور تایلند را زنده نگه می دارند. در فانتاسی شو تایلند امکان بازی، خريد، رستوران و سرگرمی های دیگر برای مسافران تور تایلند در نظر گرفته شده است.

 

فانتاسی شو تایلند

تصویر فانتاسی شو تایلند