غار کارده مشهد

غار کارده مشهد از دیگر غارهای دیدنی شهر مشهد ویژه گردشگران تور مشهد است که در روستای کارده و در فاصله 48 کيلومتری از شمال مشهد قرار دارد. غار کارده در فاصله ی 3 کيلومتری روستای کارده قرار دارد. در دو سمت دره آل دو غار وجود دارد که یکی موسوم به غار اسكلت و غار غربي موسوم به غار كارده می باشد. دهانه غار به شکل يک شکاف سنگی است که دارای عرض تقريبی 1 تا 3 متر و طول 100 متر است.  غار کارده مشهد خشک بوده و از پرتگاه‌ های خطرناکی تشکیل شده است. کوهنوردان، اسکلت‌ هايی از انسان که متعلق به زمانهای قديم است را در اين غار مشاهده کرده‌اند. راه های فرعی زیاد، یکی از ویژگیهای غار کارده مشهد محسوب می شود که هر راه فرعی به 2 تا 5 شاخه فرعی تقسیم می شود. راه های فرعی و اصلی دارای یک ارتفاع هستند و بعضا راه اصلی ارتفاع و ورودی کوچکتری نسبت به راه های فرعی اطراف دارد. عدم وجود نشانه گذاری در داخل غار احتمال گم شدن در مسیر اصلی غار کارده مشهد را به همراه خواهد داشت.

 

غار کارده مشهد

تصویر غار کارده مشهد

غار کارده مشهد

تصویر غار کارده مشهد

غار کارده مشهد

تصویر غار کارده مشهد

غار کارده مشهد

تصویر غار کارده مشهد