غار داملاتاش آنتالیا

غار داملاتاش آنتالیا (Damlatas Caves Antalya) دارای مناظر خارق العاده طبيعی بسیاری است. در غار داملاتاش آنتالیا ديوارهای سنگی به شکل عجیبی در گذر زمان تغيير شكل پیدا کرده اند و منظره ای زیبا را به وجود آورده اند. غار داملاتاش آنتالیا در فاصله نزدیکی از موزه باستان شناسی آنتالیا و قوم نگاری واقع شده است که امکان بازدید از این دو مکان نیز وجود دارد. سایر جاذبه های گردشگری اين منطقه شامل 3 غار دريایی به نام های فسفرلوماعا که به معنای غار فسفری با تركيبات سنگی درخشان است که شب تابی را در خود جاي داده است. كيزلارماعاراسی که به غار دخترها شهر دارد. در گذشته برای نگهداری اسرای زن توسط دزدان دريایی استفاده می شده است. و عاشيک لار ماعاراسی که دسترسی به اين 2 غار را به وسیله ی قايق فراهم می سازد. گردشگران تور آنتالیا می توانند سنگهایی که تغيير شكل یافت اند را در غار داملاتاش آنتالیا مشاهده نمایند.

 

غار داملاتاش آنتالیا

تصویر غار داملاتاش آنتالیا

غار داملاتاش آنتالیا

تصویر غار داملاتاش آنتالیا