طاق پیروزی پاریس فرانسه

طاق پیروزی پاریس فرانسه (Arc De Triomphe Paris France) از بهترین جاذبه های گردشگری پاریس ویژه گردشگران تور فرانسه است که در میدان شارل دوگول و در انتهای خیابان شانزه لیزه پاریس فرانسه واقع شده است. طاق پیروزی پاریس فرانسه در سال 1806 میلادی، به فرمان ناپلئون بنا شده است. باید بدانید، طاق پیروزی پاریس فرانسه به عنوان یادبودی برای بزرگداشت پیروزی ناپلئون در جنگ های مختلف و سربازهایی است که جان خود را در راه حفظ کشور فرانسه از دست داده اند. نام فرماندهان نیروهای فرانسوی در دیواره های داخلی این طاق حک شده است. در بخش پایین طاق پیروزی پاریس فرانسه مقبره ای برای یکی از سربازان گمنام در نظر گرفته شده است. طاق پیروزی مربع شکل است و 12 خیابان شهر پاریس را بهم وصل می کند. در ضلع شرقی این طاق مشعلی به طور دائم به یاد سرباز گمنام روشن است. این مشعل هرگز خاموش نمی شود و با گاز شهری می سوزد. برای بالا رفتن از طاق پیروزی پاریس فرانسه می بایست 234 پله را بالا برودید. البته آسانسور نیز تعبیه شده است. از بالای  طاق پیروزی پاریس فرانسه می توانید دیدنیهای پاریس نظیر شانزه لیزه را ببنید.

 

طاق پیروزی پاریس فرانسه

تصویر طاق پیروزی پاریس فرانسه

طاق پیروزی پاریس فرانسه

تصویر طاق پیروزی پاریس فرانسه

طاق پیروزی پاریس فرانسه

تصویر طاق پیروزی پاریس فرانسه

طاق پیروزی پاریس فرانسه

تصویر طاق پیروزی پاریس فرانسه