شهر ممنوعه پکن چین

شهر ممنوعه پکن چین (Forbidden City China) از مهمترین و ارزش ترین میراث فرهنگی ها چین به شمار می رود. این مکان دیدنی در واقع مجموعه ای از کاخ های سلطنتی و امپراتور های چین است که تا قرن ها مرکز حکومتی بوده است. شهر ممنوعه پکن چین نماد شکوه سلاطین چین امپراتوران چین می باشد. شهر ممنوعه پکن چین جزء وسیع‌ترین و کامل‌ ترین مجموعه معماری چوبی در جهان محسوب می باشد. شهر ممنوعه پکن چین بنا به فرمان جو دی دومین امپراتور سلسله مینگ ساخته شده است. حدود 500 سال ساخت شهر ممنوعه پکن چین به طول انجامیده است. شهر ممنوعه پکن چین از سال 1924 به مکانی دیدنی برای بازدید گردشگران تور چین مبدل شده است. در شهر ممنوعه پکن چین سه قصر عظیم و خارق العاده نظیر قصر جون حه، قصر تای حه و قصر بایو حه دیده می شود که مکانی برای اعمال قدرت امپراتوران چین و برگزاری مراسم پرشکوه دربار چین بوده است. قصر تای حه را می توان مرکز شهر ممنوعه و تخت سلطنتی طلایی رنگ امپراتور چین دانست. قصر تای حه در شمال میدان بر سکوی مرمری سفید رنگی بنا شده است. شهر ممنوعه پکن چین بیانگر مقاصد فلسفی و مذهبی و نماد شکوه و عظمت و قدرت امپراتور چین است. شهر ممنوعه پکن چین به گونه ای طراحی شده که نگرش و درایت مردم چین را به تصویر بکشد که می توان به مواردی از جمله به رنگ زرد که نشانگر رنگ امپراتور است که تقریبا در تمامی سقف‌ها دیده می شود، رنگ قرمز سمبل شادی، طراوت و خوشبختی می باشد. قصرهای باستانی شهر ممنوعه پکن چین را می توان به دو بخش تقسیم کرد بخشی برای محل برگزاری مراسم مهم، بزرگ و صدور دستور توسط امپراتور و بخش دیگر باغ امپراتوری است که بناهای عمده این شهر را تشکیل می دهد. 

 

شهر ممنوعه پکن چین

تصویر شهر ممنوعه پکن چین

شهر ممنوعه پکن چین

تصویر شهر ممنوعه پکن چین

شهر ممنوعه پکن چین

تصویر شهر ممنوعه پکن چین

شهر ممنوعه پکن چین

تصویر شهر ممنوعه پکن چین