شهر شناور دبی

شهر شناور دبی به شکل برگ زنبق آبی طراحی شده است و با همکاری کشور امارات و هلند تاسیس شده است. شهر شناور دبی شناور بر روی آب می باشد. شهر شناور دبی ظرفیت پنجاه هزار خانه ی مسکونی را دارد. انرژی شهر شناور دبی از انرژی خورشید گرفته خواهد شد و شهری سرسبز و تمیزی خواهد بود. شهر شناور دبی ایده ای است که در سال های آتی برای گردشگران تور دبی قابل مشاهده خواهد بود.

 

شهر شناور دبی

تصویر شهر شناور دبی

شهر شناور دبی

تصویر شهر شناور دبی