شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

شهر باستانی الیمپوس آنتالیا (Olimpos Antalya) در جنوب آنتالیا واقع شده است که بعنوان یکی از دیدنیهای آنتالیا محسوب می شود. شهر باستانی الیمپوس آنتالیا از برگ مو و گل خرزهره تشکیل شده است. در سال 180 میلادی در دوره مارکوس یک دروازه معبدی نیز در شهر باستانی الیمپوس آنتالیا ساخته شده است. از سایر بناهای تاریخی این شهر می توان به پل تئاتر رومی برای مسافران تور آنتالیا اشاره نمود.

 

شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

تصویر شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

تصویر شهر باستانی الیمپوس آنتالیا