شتر سنگ مشهد

شتر سنگ مشهد یکی دیگر از دیدنیهای مشهد است که در کنار روستایی به نام درخت بید و در مسیر شهر دیدنی و تفریحی شاندیز واقع شده است. تخمین زده شده است که این سنگ نگاره چندیدن هزار سال قدمت دارد و به دوران نو سنگی تعلق دارد. گردشگران تور مشهد می توانند اشکال حیواناتی در این سنگ نگاره را مشاهده کنند. حیواناتی نظیر بز کوهی شتر دو کاهنه و یک سری حیوانات وحشی را می توان دید. عقاید انسان دور نوسنگی را می توان در شتر سنگ مشهد با وضوح کامل مشاهده نمود. همچنین نقش هایی از انسان های شکارگر، درخت و گیاه نیز در شتر سنگ مشهد حکاکی شده است.

 

شتر سنگ مشهد

تصویر شتر سنگ مشهد

شتر سنگ مشهد

تصویر شتر سنگ مشهد

شتر سنگ مشهد

تصویر شتر سنگ مشهد