سرزمین عجایب دبی

سرزمین عجایب دبی (Wonderland Amusement Park Dubai) جزء یکی از زیباترین پارک های خاورمیانه به شمار می آید. سرزمین عجایب دبی از 3 بخش تشکیل شده است که از جمله می توان به پارک آبی، پارک سرگرمی و خیابان اصلی که دارای تفریحات بسیاری است، اشاره نمود. دستگاه های بازی و ماشین در سالن و در فضایی باز برای گردشگران تور دبی در نظر گرفته شده است. سرزمین عجایب دبی ویژه برای تمامی سنین است. فروشگاه ها، استخرها و شترسواری در کنار سرزمین عجایب دبی قرار دارند.

 

سرزمین عجایب دبی

تصویر سرزمین عجایب دبی

سرزمین عجایب دبی

تصویر سرزمین عجایب دبی