ساحل سرخ چین

ساحل سرخ چین (Red Beach Panjin China) از بهترین دیدنیهای چين است که در فاصله ی 30 کیلومتری از شهر پانجین چین واقع شده است. ساحل سرخ چین دارای ظاهر قرمز رنگ است. به دلیل اینکه نوعی گیاه قرمز رنگ در خاک شور این ساحل وجود دارد سبب ظاهر قرمز رنگ این ساحل شده است. در طول تابستان ساحل سرخ چین دارای ظاهری سبز و با رسیدن فصل پاییز کم کم قرمز رنگ می شود و همانند یک فرش قرمز رنگ به خود می گیرد. ساحل سرخ چین یک منطقه حفاظت شده است و گردشگران تور چین می توانند از بخش های آزاد این منطقه دیدن نمایند. بهترین زمان بازدید از ساحل سرخ چین از ماه آپریل به مدت چهار ماه است.

 

ساحل سرخ چین

تصویر ساحل سرخ چین

ساحل سرخ چین

تصویر ساحل سرخ چین

ساحل سرخ چین

تصویر ساحل سرخ چین

ساحل سرخ چین

تصویر ساحل سرخ چین