رویال راک کیش

رویال راک کیش از جمله جاذبه های تفریحی کیش است که در اسکله تابان واقع شده است. در واقع مجموعه ای از چند صخره با جنس گرانیتی با ابعاد بزرگ و کوچک است. در اسفند ماه سال 1387 بعد از به گل نشستن بارج حامل صخره های گرانیتی به وسیله ی یدک کش بلژیکی که سی رویال نام داشت از عمان به سمت بحرین حمل می شود که در اثر طوفان به درون آب های جزیره کیش منتقل می شود. امروزه رویال راک کیش به زیستگاه زیبایی برای آبزیان مبدل گشته است. گردشگران تور کیش می توانند رویال راک کیش را که در عمق 12 متری است به همراه انواع گونه های ماهی مشاهده نمایند. 

 

رویال راک کیش

تصویر رویال راک کیش

رویال راک کیش

تصویر رویال راک کیش