رودخانه ماناوگات آنتالیا

رودخانه ماناوگات آنتالیا (Manavgat Waterfall Antalya) یکی از بی نظيرین دیدنیهای آنتالیا است که از جنوب کوه های طرس منشا می گیرد. و به دريای مديترانه مي پيوندد. گردشگران تور آنتالیا اگر قصد تماشای این رودخانه را داشته باشند، بهترين راه گشت با کشتی است که از کنار شهر زيبای سيده نیز عبور مي کند. همچنين اگر قصد شنا در رودخانه ماناوگات آنتالیا داشته باشید امکان پذیر است. آبشار ماناوگات در فاصله ی 4 کيلومتری شمال ماناوگات قرار گرفته است.

 

رودخانه ماناوگات آنتالیا

تصویر رودخانه ماناوگات آنتالیا

رودخانه ماناوگات آنتالیا

تصویر رودخانه ماناوگات آنتالیا

رودخانه ماناوگات آنتالیا

تصویر رودخانه ماناوگات آنتالیا