رستوران Goumard پاریس فرانسه

رستوران Goumard پاریس فرانسه (Goumard Restaurant Paris France) از بهترین رستورانهای پاریس در فرانسه است که در Musee Du Louvre/Les Halles واقع شده است. رستوران Goumard پاریس فرانسه از رستورانهای دریایی شیک پاریس به شمار می رود. این رستوران همه روزه غذاهای تازه را با بشقاب غذاهای دریایی که شامل خرچنگ، میگو و صدف برای گردشگران تور فرانسه در نظر گرفته است.

 

رستوران Goumard پاریس فرانسه

تصویر رستوران Goumard پاریس فرانسه

رستوران Goumard پاریس فرانسه

تصویر رستوران Goumard پاریس فرانسه

رستوران Goumard پاریس فرانسه

تصویر رستوران Goumard پاریس فرانسه

رستوران Goumard پاریس فرانسه

تصویر رستوران Goumard پاریس فرانسه

رستوران Goumard پاریس فرانسه

تصویر رستوران Goumard پاریس فرانسه

رستوران Goumard پاریس فرانسه

تصویر رستوران Goumard پاریس فرانسه