رستوران Freiduria De Gallinejas مادرید اسپانیا

رستوران Freiduria De Gallinejas مادرید اسپانیا از جمله بهترین رستوران های اسپانیا محسوب می شود. این رستوران قدمت صد ساله دارد و هنوز بسیاری از مردمان و گردشگران برای صرف غذا این رستوران را انتخاب می کنند. گردشگران تور اسپانیا که مایل به خوردن غذاهای عجیب و غریب هستند این رستوران را از دست ندهند. رستوران Freiduria De Gallinejas مادرید اسپانیا دارای فضایی شاد و اسپانیایی است. قیمت غذاهای رستوران Freiduria De Gallinejas مادرید اسپانیا پایین بوده و اغلب شلوغ می باشد.

 

رستوران Freiduria De Gallinejas مادرید اسپانیا

تصویر رستوران Freiduria De Gallinejas مادرید اسپانیا