رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین

رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین (Yardbird Restaurant Hong Kong China) یکی دیگر از رستورانهای خوب هنگ کنگ چین است. این رستوران از ساعت 18 تا 24 بر روی گردشگران تور چین باز می باشد. این رستوران توسط آشپزان جوان آمریکای شمالی اداره می‌شود. یکی از منوهای پرطرفدار و معروف این رستوران یاکیتوری است که شبیه به جوجه کباب بوده و در یک سیخ چوبی که 1 تا 5 تکه از گوشت، جگر و یا پوست مرغ است روی آتش کباب می‌کنند. رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین دارای غذاهای چینی و آسیایی می باشد.

 

رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین

تصویر رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین

رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین

تصویر رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین

رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین

تصویر رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین

رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین

تصویر رستوران یاردبرد هنگ کنگ چین