رستوران گل نرگس هتل مدینه الرضا مشهد

رستوران گل نرگس هتل مدینه الرضا مشهد از دیگر رستورانهای این هتل است. فضای نسبتا وسیعی در طبقه ی اول هتل به دو رستوران نرگس 1 و 2 اختصاص داده شده است. در رستوران گل نرگس هتل مدینه الرضا مشهد انواع غذاهای ایرانی و بین المللی متناسب با ذائقه ی ایرانیان و گردشگران تور مشهد در نظر گرفته شده است.

 

رستوران گل نرگس هتل مدینه الرضا مشهد

تصویر رستوران گل نرگس هتل مدینه الرضا مشهد

رستوران گل نرگس هتل مدینه الرضا مشهد

تصویر رستوران گل نرگس هتل مدینه الرضا مشهد

رستوران گل نرگس هتل مدینه الرضا مشهد

تصویر رستوران گل نرگس هتل مدینه الرضا مشهد