رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد از بهترین رستورانهای مشهد است که در طبقه دوم رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد قرار گرفته است. در رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد می توانید غذاهای متفاوت و متنوع از پنج قاره جهان را میل کنید. رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد دارای محیطی شیک، لوکس، آرام و دلنشین ویژه زائران تور مشهد است. ساعت کاری این رستوران از 12 ظهر تا 12 بامداد می باشد. ظرفیت 100 نفری از جمله ویژگیهای رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد است.

 

رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

تصویر رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

تصویر رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

تصویر رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

تصویر رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد

تصویر رستوران پنج قاره زوشا هتل قصر طلایی مشهد