رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین (Whampoa Club Shanghai China) از جمله بهترین رستورانهای شانگهای محسوب می شود که دارای ترکیبی از آشپزی مدرن و سنتی چین در سطح بین‌المللی می باشد. در رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین گردشگران تور چین می توانند غذاهای سنتی چیني را با اندکی تغییر با تزییناتی زیبا میل نمایند. در طراحی این رستوران از سبک آرت دکوی مدرن استفاده شده است که بسیار لوکس و جذاب است. انواع مختلف چای در رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین ارائه می گردد.

 

رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

تصویر رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

تصویر رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

تصویر رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

تصویر رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین

تصویر رستوران وامپوآ کلاب شانگهای چین