رستوران های تپان یاکی

رستوران های تپان یاکی (Teppanyaki Restaurant Malaysia) به سبکی از طبخ غذا گفته می شود که مواد غذایی روی یک سطح داغ به همراه روغن گریل پخته می شود. اصطلاح تپان یاکی از دو کلمه ژاپنی گرفته شده است که تپان به معنی بشقاب و یاکی به معنی گریل شده یا تفت داده شده است. رستوران های تپان یاکی اولین بار در ژاپن تاسیس شد. و غذاهای خود را رو به روی مشتریان روی صفحات فلزی داغ طبخ می کردند. این شیوه ی پخت در ابتدا فقط برای طبخ غذاهای غربی مثل استیک استفاده می شد که بعدها به علت جذب مشتریان ژاپنی کم کم غذاهایی سازگار با ذائقه و مواد اولیه ی ژاپنی هم اضافه گردید. به گردشگران تور مالزی توصیه می شود، رفتن به این رستوران را در برنامه گردشگری خود لحاظ کنند.

 

رستوران های تپان یاکی

تصویر رستوران های تپان یاکی

رستوران های تپان یاکی

تصویر رستوران های تپان یاکی

رستوران های تپان یاکی

تصویر رستوران های تپان یاکی

رستوران های تپان یاکی

تصویر رستوران های تپان یاکی

رستوران های تپان یاکی

تصویر رستوران های تپان یاکی

رستوران های تپان یاکی

تصویر رستوران های تپان یاکی

رستوران های تپان یاکی

تصویر رستوران های تپان یاکی

رستوران های تپان یاکی

تصویر رستوران های تپان یاکی