رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

رستوران نیسانتاسی براسری استانبول (Beymen Brasserie Restaurant Istanbul) از بهترین رستورانهای استانبول است که در منطقه نیسانتاسی قرار گرفته است. انواع غذاهای فرانسوی، اروپایی، بین المللی در رستوران نیسانتاسی براسری استانبول در دو وعده ناهار و شام ارائه می گردد. رزرو و امکان نشستن در فضای بیرون از جمله امکاناتی است که برای گردشگران تور استانبول در نظر گرفته شده است. در این رستوران می توانید غذایی خوب، فضایی دلنشین به همراه پخش موسیقی را تجربه کنید.

 

رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

تصویر رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

تصویر رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

تصویر رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

تصویر رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

تصویر رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

تصویر رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

تصویر رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

رستوران نیسانتاسی براسری استانبول

تصویر رستوران نیسانتاسی براسری استانبول