رستوران معین درباری مشهد

رستوران معین درباری مشهد یکی از بهترین و قدیمیترین رستورانهای مشهد است که در سال 1280 هجری شمسی هم زمان با دوره سلطنت مظفرالدین شاه قاجار بنا شده است. اولین رستوران معین درباری مشهد در محله چهارسوی نوغان حاج اصغر تاسیس شده است. دومین شعبه این رستوران در سال 1375 توسط پسر علیرضا حاج حسین معین در خیابان جم مشهد احداث گردید. گردشگران و میهمانان تور مشهد می توانند انواع غذاهای ایرانی لذیذ نظیر چلو و کباب را در رستوران معین درباری مشهد تجربه نمایند. رستوران معین درباری مشهد چند نسل است که در این زمینه فعالیت دارد و امروزه بعد از چهار نسل فعالیت، توسط حاج علیرضا اداره می شود.

 

رستوران معین درباری مشهد

تصویر رستوران معین درباری مشهد

رستوران معین درباری مشهد

تصویر رستوران معین درباری مشهد

رستوران معین درباری مشهد

تصویر رستوران معین درباری مشهد

رستوران معین درباری مشهد

تصویر رستوران معین درباری مشهد

رستوران معین درباری مشهد

تصویر رستوران معین درباری مشهد