رستوران لتامبور پاریس فرانسه

رستوران لتامبور پاریس فرانسه (Le Tambour Restaurant Paris France) از بهترین رستورانهای پاریس است که در آن منوهایی نظیر غذاهای کلاسیک فرانسوی مانند کالباس دودى گوشت خوک، پای گوشت و استیک دیده می شود. رستوران لتامبور پاریس فرانسه تا دیر وقت آماده خدمت رسانی به گردشگران تور فرانسه است.

 

رستوران لتامبور پاریس فرانسه

تصویر رستوران لتامبور پاریس فرانسه

رستوران لتامبور پاریس فرانسه

تصویر رستوران لتامبور پاریس فرانسه

رستوران لتامبور پاریس فرانسه

تصویر رستوران لتامبور پاریس فرانسه

رستوران لتامبور پاریس فرانسه

تصویر رستوران لتامبور پاریس فرانسه