رستوران سپتایم پاریس فرانسه

رستوران سپتایم پاریس فرانسه (Septime Restaurant Paris France) از بهترین رستوران های پاریس فرانسه می باشد. این رستوران دارای دکور نئو اینداستریال، قدیمی و رمانتیک می باشد. از منوی رستوران سپتایم پاریس فرانسه می توان به کارت بلانش اشاره کرد که  برای گردشگران تور فرانسه در نظر گرفته است.

 

رستوران سپتایم پاریس فرانسه

تصویر رستوران سپتایم پاریس فرانسه

رستوران سپتایم پاریس فرانسه

تصویر رستوران سپتایم پاریس فرانسه

رستوران سپتایم پاریس فرانسه

تصویر رستوران سپتایم پاریس فرانسه

رستوران سپتایم پاریس فرانسه

تصویر رستوران سپتایم پاریس فرانسه