رستوران سنتی هتل مدینه الرضا مشهد

رستوران سنتی هتل مدینه الرضا مشهد در طبقه منفی یک این هتل قرار دارد. رستوران سنتی هتل مدینه الرضا مشهد دارای منوی فوق العاده ای از غذاهای سنتی و ایرانی ویژه زائران تور مشهد است.

 

رستوران سنتی هتل مدینه الرضا مشهد

تصویر رستوران سنتی هتل مدینه الرضا مشهد

رستوران سنتی هتل مدینه الرضا مشهد

تصویر رستوران سنتی هتل مدینه الرضا مشهد

رستوران سنتی هتل مدینه الرضا مشهد

تصویر رستوران سنتی هتل مدینه الرضا مشهد