رستوران حسین شیشلیکی شاندیز مشهد

رستوران حسین شیشلیکی شاندیز مشهد از بهترین رستورانهای مشهد است که در شاندیز و رو به روی بهداری واقع شده است. ظرفیت این رستوران 1500 نفری است. رستوران حسین شیشلیکی شاندیز مشهد از فضایی بسیار زیبا و آرامی برخوردار است. شیشلیک های این رستوران بسیار پرطرفدار است. ساعت کاری این رستوران از ساعت 12 تا 16 و 20 تا 1 بامداد ویژه زائران و میهمانان تور مشهد است.

 

رستوران حسین شیشلیکی شاندیز مشهد

تصویر رستوران حسین شیشلیکی شاندیز مشهد

رستوران حسین شیشلیکی شاندیز مشهد

تصویر رستوران حسین شیشلیکی شاندیز مشهد

رستوران حسین شیشلیکی شاندیز مشهد

تصویر رستوران حسین شیشلیکی شاندیز مشهد