رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد

رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد یکی دیگر از رستورانهای این هتل به شمار می رود که در طبقه دوم هتل قصر طلایی مشهد آماده پذیرایی از گردشگران تور مشهد می باشد. انواع فست و فود را می توانید در رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد میل کنید. نام این رستوران از بارگاه ملکوتی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت گرفته شده است. در رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد می توانید شاهد منظره ای زیبایی از بارگاه حضرت باشید.

 

رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد

تصویر رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد

رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد

تصویر رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد

رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد

تصویر رستوران تابستانی بارگاه هتل قصر طلایی مشهد