رستوران اپرا بومبانا پکن چین

رستوران اپرا بومبانا پکن چین (Opera Bombana Restaurant Beijing China) یکی از بهترین و معروف ترین رستورانهای پکن است که به عنوان خاص‌ترین رستوران ایتالیایی در پکن میتوان اشاره کرد. این رستوران دارای سه ستاره‌ی میشلن دارد. رستوران اپرا بومبانا پکن چین مدرن بوده و باکیفیت‌ ترین غذاها برای قشر مرفه در نظر گرفته است. همچنین این رستوران دارای فضای داخلی رویایی و مدرن بوده. گردشگران تور چین می توانند غذاهایی از مواد تازه‌ را در این رستوران میل کنند.

 

رستوران اپرا بومبانا پکن چین

تصویر رستوران اپرا بومبانا پکن چین

رستوران اپرا بومبانا پکن چین

تصویر رستوران اپرا بومبانا پکن چین

رستوران اپرا بومبانا پکن چین

تصویر رستوران اپرا بومبانا پکن چین

رستوران اپرا بومبانا پکن چین

تصویر رستوران اپرا بومبانا پکن چین

رستوران اپرا بومبانا پکن چین

تصویر رستوران اپرا بومبانا پکن چین

رستوران اپرا بومبانا پکن چین

تصویر رستوران اپرا بومبانا پکن چین

رستوران اپرا بومبانا پکن چین

تصویر رستوران اپرا بومبانا پکن چین