دور ايتاليا

 

مشخصات پکیج دور ايتاليا

 

مقاصد

قيمت هر نفر

در اطاق 2 تخته

قیمت هرنفر

اتاق یک تخته

دو شب رم+ دوشب ونيز+دو شب فلورانس 

1650 يورو

+پرواز آلیتالیا

2250 یورو

+پروازآلیتالیا

     

خدمات تور

هتل 4 ستاره با صبحانه، گشت در هر شهر، ترانسفر فرودگاهي، قطار بين شهري

توضیحات تلفن رزرو تور : 41527-021

 

تور ایتالیا مرداد 97


 


مشخصات پكيج تور ایتالیا ویژه مرداد 97

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

           
         ---

 ---

           
         ---

 ---

         ---  ---  
         ---  ---  
        --- 

--- 

        --- 

--- 

        ---

---

        --- 

--- 

        --- 

--- 

        --- 

--- 

         ---  ---  
           

خدمات تور

 

 

 

توضیحات

 

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 

تور ایتالیا خرداد 98


 


مشخصات پكيج تور ایتالیا ویژه خرداد 98

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

           
         ---

 ---

           
         ---

 ---

         ---  ---  
         ---  ---  
        --- 

--- 

        --- 

--- 

        ---

---

        --- 

--- 

        --- 

--- 

        --- 

--- 

         ---  ---  
           

خدمات تور

 

 

 

توضیحات

 

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 

زیر مجموعه ها

تور ایتالیا آگوست,رزرو تور ایتالیا آگوست,نرخ تور ایتالیا آگوست,قیمت مناسب تور ایتالیا آگوست

بهترین نرخ تور ایتالیا آگوست,قیمت ارزان تور ایتالیا آگوست

آفر تور ایتالیا آگوست,بهترین تور ایتالیا آگوست

تور ایتالیا تابستان,قیمت تور ایتالیا تابستان,رزرو تور ایتالیا تابستان

نرخ مناسب تور ایتالیا تابستان,بهترین قیمت تور ایتالیا تابستان,آفر تور ایتالیا تابستان

بهترین تور ایتالیا تابستان,تور لحظه آخري ایتاليا تابستان

تور ایتالیا سپتامبر,قیمت تور ایتالیا سپتامبر,رزرو تور ایتالیا سپتامبر,نرخ مناسب تور ایتالیا سپتامبر

بهترین قیمت تور ایتالیا سپتامبر,بهترین تور ایتالیا سپتامبر,آفر تور ایتالیا سپتامبر

قیمت ارزان تور ایتالیا سپتامبر,تور لحظه آخری ایتالیا

تور ایتالیا اکتبر,آفر تور ایتالیا اکتبر,قیمت مناسب تور ایتالیا اکتبر

نرخ ارزان تور ایتالیا اکتبر,مناسب ترین قیمت تور ایتالیا اکتبر,رزرو تور ایتالیا اکتبر

بهترین قیمت تور ایتالیا اکتبر,بهترین تور ایتالیا اکتبر

تور ایتالیا پاییز,بهترین قیمت تور ایتالیا پاییز,نرخ مناسب تور ایتالیا پاییز

ارزان ترین قیمت تور ایتالیا پاییز,آفر تور ایتالیا پاییز

بهترین تور ایتالیا پاییز,قیمت ارزان تور ایتالیا پاییز,تور ایتالیا مهر آبان آذر

تور ایتالیا مهر,قیمت تور ایتالیا مهر,نرخ تور ایتالیا مهر,رزرو تور ایتالیا مهر,بهترین قیمت تور ایتالیا مهر

بهترین نرخ تور ایتالیا مهر,بهترین تور ایتالیا مهر,آفر تور ایتالیا مهر,قیمت مناسب تور ایتالیا مهر

مناسب ترین نرخ تور ایتالیا مهر,قیمت ارزان تور ایتالیا مهر,تور ایتالیا پاييز

تور ایتالیا نوامبر,قیمت تور ایتالیا نوامبر,رزرو تور ایتالیا نوامبر

قیمت مناسب تور ایتالیا نوامبر,ارزان ترین قیمت تور ایتالیا نوامبر,نرخ تور ایتالیا نوامبر

آفر تور ایتالیا نوامبر,مناسب ترین قیمت تور ایتالیا نوامبر

تور ایتالیا آبان,آفر تور ایتالیا آبان,قیمت مناسب تور ایتالیا آبان

آفر تور ایتالیا آبان,بهترین قیمت تور ایتالیا آبان,نرخ مناسب تور ایتالیا آبان

مناسب ترین نرخ تور ایتالیا آبان,ارزان ترین نرخ تور ایتالیا آبان

تور ایتالیا دسامبر,رزرو تور ایتالیا دسامبر,بهترین نرخ تور ایتالیا دسامبر

نرخ تور ایتالیا دسامبر,قیمت تور ایتالیا دسامبر,مناسب ترین نرخ تور ایتالیا دسامبر

آفر تور ایتالیا دسامبر,ارزان ترین نرخ تور ایتالیا دسامبر

تور ایتالیا آذر,رزرو تور ایتالیا آذر,مناسب ترین نرخ تور ایتالیا آذر

قیمت ارزان تور ایتالیا آذر,آفر تور ایتالیا آذر,قیمت مناسب تور ایتالیا آذر

قیمت تور ایتالیا آذر,بهترین نرخ تور ایتالیا آذر,بهترین تور ایتالیا آذر

تور ایتالیا کریسمس,رزرو تور ایتالیا کریسمس,بهترین قیمت تور ایتالیا کریسمس

نرخ مناسب تور ایتالیا کریسمس,ارزان ترین نرخ تور ایتالیا کریسمس

قیمت مناسب تور ایتالیا کریسمس,آفر تور ایتالیا کریسمس,تور ایتالیا تعطیلات کریسمس

تور ایتالیا ژانویه,رزرو تور ایتالیا ژانویه,بهترین تور ایتالیا ژانویه

بهترین قیمت تور ایتالیا ژانویه,نرخ ارزان تور ایتالیا ژانویه

مناسب ترین نرخ تور ایتالیا ژانویه,آفر تور ایتالیا ژانویه,نرخ مناسب تور ایتالیا ژانویه

تور ایتالیا فوریه,قیمت تور ایتالیا فوریه,نرخ تور ایتالیا فوریه

رزرو تور ایتالیا فوریه,بهترین قیمت تور ایتالیا فوریه,بهترین تور ایتالیا فوریه

قیمت مناسب تور ایتالیا فوریه,مناسب ترین نرخ تور ایتالیا فوریه

تور ایتالیا مارچ,رزرو تور ایتالیا مارچ,قیمت مناسب تور ایتالیا مارچ

بهترین قیمت تور ایتالیا مارچ,بهترین تور ایتالیا مارچ,قیمت تور ایتالیا مارچ

نرخ تور ایتالیا مارچ,مناسب ترین قیمت تور ایتالیا مارچ,ارزان ترین نرخ تور ایتالیا مارچ

تور ایتالیا آوریل,قیمت تور ایتالیا آوریل,رزرو تور ایتالیا آوریل

نرخ مناسب تور ایتالیا آوریل,بهترین تور ایتالیا آوریل,بهترین قیمت تور ایتالیا آوریل

معرفی تورهای ایتالیا آوریل,ارزان ترین نرخ تور ایتالیا آوریل,مناسب ترین قیمت تور ایتالیا آوریل

تور ایتالیا زمستان,نرخ تور ایتالیا زمستان,قیمت تور ایتالیا زمستان,رزرو تور ایتالیا زمستان,معرفی تور ایتالیا دی بهمن اسفند,تور ایتالیا زمستان

تورهای ایتالیا ویژه زمستان,تور ایتالیا برای زمستان,تور ایتالیا دی بهمن اسفند,تور ایتالیا زمستان با قیمت مناسب

تور ایتالیا زمستان با قیمت ارزان,ارزان ترین نرخ تور ایتالیا زمستان,مناسب ترین قیمت تور ایتالیا زمستان

تور ایتالیا می,رزرو تور ایتالیا می,قیمت مناسب تور ایتالیا می,آفر تور ایتالیا می,معرفی تور ایتالیا می,مناسب ترین نرخ تور ایتالیا می

ارزان ترین قیمت تور ایتالیا می,تور ایتالیا مه,تور ایتالیا ویژه می,تورهای ایتالیا می

تورهای ایتالیا مي با قیمت مناسب,تور ایتالیا می با نرخ مناسب

تور ایتالیا ژوئن,آفر تور ایتالیا ژوئن,بهترین قیمت تور ایتالیا ژوئن,نرخ تور ایتالیا ژوئن,رزرو تور ایتالیا ژوئن,قیمت تور ایتالیا ژوئن,برترین تور ایتالیا ژوئن,معرفی تور ایتالیا ژوئن

معرفی برترین تور ایتالیا ژوئن,قیمت ارزان تور ایتالیا ژوئن,ارزان ترین قیمت تور ایتالیا ژوئن,مناسب ترین نرخ تور ایتالیا ژوئن

قیمت مناسب تور ایتالیا ژوئن

تور ایتالیا جولای,نرخ تور ایتالیا جولای,قیمت مناسب تور ایتالیا جولای

مناسب ترین قیمت تور ایتالیا جولاي,معرفی تورهای ایتالیا جولای,معرفی بهترین تور ایتالیا جولای,آفر تور ایتالیا جولاي

نرخ ارزان تور ایتالیا جولای,بهترین قیمت تور ایتالیا جولاي,نرخ خوب تور ایتالیا جولای

تور ایتالیا بهار,رزرو تور ایتالیا بهار,نرخ تور ایتالیا بهار,قیمت مناسب تور ایتالیا بهار

بهترین قیمت تور ایتالیا بهار,برترین تور ایتالیا بهار,معرفی بهترین تور ایتالیا بهار,نرخ ارزان تور ایتالیا بهار

تور ایتالیا فروردین اردیبهشت خرداد,تور ايتاليا ویژه بهار,ارزان ترین قیمت تور ایتالیا بهار

تور ایتالیا تعطیلات عید فطر,رزرو تور ایتالیا تعطیلات عید فطر,قیمت تور ایتالیا تعطیلات عید فطر,قیمت ویژه تور ايتاليا تعطیلات عید فطر,نرخ تور ایتالیا تعطیلات عید فطر,نرخ مناسب تور ایتالیا تعطیلات عید فطر

بهترین تور ايتاليا تعطیلات عید فطر,آفر تور ایتالیا تعطیلات عید فطر,تور لحظه آخری ایتالیا تعطیلات عید فطر

مناسب ترین نرخ تور ایتالیا تعطیلات عید فطر,تور ایتالیا ویژه تعطیلات عید فطر,معرفی تور ایتالیا تعطیلات عید فطر,برترین تور ايتاليا تعطیلات عید فطر,قیمت ارزان تور ايتاليا تعطیلات عید فطر,ارزان ترین قیمت تور ایتالیا تعطیلات عید فطر