دنیای مینسک شنزن چین

دنیای مینسک شنزن چین (Minsk World China) بسیار بی نظیر است و جزء دیدنیهایی است که گردشگران تور چین می توانند از آن بازدید نمایند. دنیای مینسک شنزن چین را می توان دومین پارک زیبا در شنزن دانست. در سال 1972 دنیای مینسک شنزن چین تاسیس گردید و سپس ناوگان دریایی و ارتش دریایی شوروی به بخشی از این پارک اضافه شد. پس از اتمام جنگ سرد، این مجموعه مورد استفاده قرار نگرفت و بعدها شرکت مینسک به فکر راه اندازی یک پارک با جذابیت و ویژگیهای نظامی برای گردشگران شد و با خرید ناوگان مینسک این مجموعه از حالت انزوا در آمد و به عنوان مکانی تفریحی به روی عموم باز شد. امروزه از دنیای مینسک شنزن چین برای مصارف علمی و تحصیلی در ارتباط با دفاع ملی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

دنیای مینسک شنزن چین

تصویر دنیای مینسک شنزن چین

دنیای مینسک شنزن چین

تصویر دنیای مینسک شنزن چین

دنیای مینسک شنزن چین

تصویر دنیای مینسک شنزن چین

دنیای مینسک شنزن چین

تصویر دنیای مینسک شنزن چین