دروازه هادریان آنتالیا

دروازه هادریان آنتالیا (Hadrian's Gate Antalya) یکی از جاذبه های گردشگری آنتالیا است. دروازه هادریانوس یا اوکاپیلار به معنای 3 دروازه می باشد. در سال صد و سی دروازه هادریان آنتالیا توسط هادریانوس امپراطور روم تاسیس شده است. دروازه هادریان آنتالیا از سه طاق متشکل شده است. برج شمالی این دروازه به دوره سلجوقیان تعلق دارد. مسافران و گردشگران تور آنتالیا می توانند از این مکان دیدنی بازدید نمایند.

 

دروازه هادریان آنتالیا

تصویر دروازه هادریان آنتالیا

دروازه هادریان آنتالیا

تصویر دروازه هادریان آنتالیا