خیابان آتاتورک مرکز خرید آنتالیا

خیابان آتاتورک مرکز خرید آنتالیا یکی از مراکز خریدی است که در خیابان آتاتورک می باشد. خیابان آتاتورک مرکز خرید آنتالیا در منطقه ای قدیمی قرار گرفته است. رستوران های محلی و مغازه های مختلف در خیابان آتاتورک مرکز خرید آنتالیا به چشم می خورد. گردشگران تور آنتالیا می توانند در خیابان قدیمی آتاتورک مراکز خرید ارزان و  همچنین بوتیک های گران قیمت را مشاهده نمایند. سرتاسر خیابان آتاتورک را رستوران های محلی و کافه تریا تشکیل داده است.

 

خیابان آتاتورک مرکز خرید آنتالیا

تصویر خیابان آتاتورک مرکز خرید آنتالیا