خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش

خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش از جمله دیدنیهای کیش است. و از جمله قديمیترین مسكن در حاشيه خليج فارس می باشد. وسعت خانه، فضاهای متنوع، كاشی های ستاره‌ای شكل از جاذبه های خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش است. كاشی هایی که در این خانه استفاده شده است در واقع زينت بخش بناهای مهم در دوره ايلخانی بوده است. که نظیر آن را می توان در تخت سليمان و سلطانيه دید. این نوع كاشی بیانگر وجود عنصر وارداتی به جزيره است و مشخص می سازد که خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش متعلق به ثروتمندان كيش بوده است. گردشگران تور کیش می توانند از بازدید از این مکان تاریخی لذت ببرند. 

 

خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش

تصویر خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش

خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش

تصویر خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش

خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش

تصویر خانه اعيانی شهر باستانی حریره کیش