جزیره کو کرت در بانکوک تایلند

از جزیره کو کرت در بانکوک تایلند (Ko Kret Island Thailand) سالانه گردشگران زیادی بازدید می کنند. جزیره کو کرت در بانکوک جزیره ای کوچک و بسیار زیبایی است که در رودخانه چائو پرایا بانکوک تایلند و در شمال بانکوک واقع شده است. جزیره کو کرت در بانکوک تایلند در فاصله ی 1 ساعته به وسیله قایق از بانکوک واقع شده است. در جزیره کو کرت در بانکوک تایلند جشن ها و فستیوال های جذاب برای گردشگران تور تایلند اجرا می شود. معابد و عبادتگاه های مذهبی بسیاری در جزیره کو کرت در بانکوک تایلند وجود دارد که از جمله می توان به معبد پورامانی ویگاوات، معبد فیلمون و معبد سائوتونگ تانگ اشاره نمود.

 

جزیره کو کرت در بانکوک تایلند

تصویر جزیره کو کرت در بانکوک تایلند

جزیره کو کرت در بانکوک تایلند

تصویر جزیره کو کرت در بانکوک تایلند