جزیره مینو کیش

جزیره مینو کیش از جمله دیدنیهای کیش است که در گذشته به نام صلبوخ معروف بوده است. جزیره مینو کیش بین آبادان و خرمشهر قرار گرفته است و دو شاخه اروند رود جزیره مینو کیش محاصره کرده است. مینوشهر شهری کوچک می باشد و بیشتر کاربرد تفریحی برای گردشگران تور کیش دارد. جزیره مینو کیش 45 درصد مصرف کشاورزی دارد. پرورش دام نیز در مینوشهر از جایگاه خاصی برخوردار است. در جزیره مینو کیش 5 نهر جریان دارد که دو نهر ‌از رودخانه جرف و سایر نهرها از اروند رود سرچشمه می گیرند. جزیره مینو کیش از جمله معدود نقاطی از جهان است که سیستم آبیاری بصورت طبیعی و با جزر و مد آب صورت می گیرد و نیازی به وسایل مکانیکی و تلمبه آب ندارد.

 

جزیره مینو کیش

تصویر جزیره مینو کیش

جزیره مینو کیش

تصویر جزیره مینو کیش