تونک تپه آنتالیا

تونک تپه آنتالیا (Tunektepe Antalya) در حاشیه غربی آنتالیا واقع شده است که دارای 618 متر ارتفاع است. در بالای تونک تپه آنتالیا رستوران گردان در نظر گرفته شده است. تونک تپه آنتالیا بی شک از جمله جاذبه های گردشگری آنتالیا به شمار می رود. از بالای این تپه، خلیج آنتالیا و کوه ها برای مسافران تور آنتالیا قابل رویت است.

 

تونک تپه آنتالیا

تصویر تونک تپه آنتالیا

تونک تپه آنتالیا

تصویر تونک تپه آنتالیا

تونک تپه آنتالیا

تصویر تونک تپه آنتالیا

 

تونک تپه آنتالیا

تصویر تونک تپه آنتالیا

تونک تپه آنتالیا

تصویر تونک تپه آنتالیا

تونک تپه آنتالیا

تصویر تونک تپه آنتالیا