تور ژاپن تیر 98


 


مشخصات پكيج تور ژاپن تیر 98

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

HANSHIN OSAKA

TRUSTY BAYSIDE

 *4 18/500/000 22/000/000  17/000/000  17/000/000

HANKYU OSAKA

KELO PLAZA

 

 *5

 22/000/000

 25/500/000

 20/500/000

 20/500/000

خدمات تور

11 روزه: 5شب اوساکا +5 شب توکیو/ صبحانه و ناهار/ویزا/ ترانسفر/ بیمه/ لیدرفارسی /ترانسفر بین دو شهر/ پرواز امارات

 

توضیحات

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 

زیر مجموعه ها

سایر تورهای ژاپن,تور ژاپن ویژه تعطیلات

آفر تورهای ژاپن,بهترین تورهای ژاپن,قیمت مناسب تورهای ژاپن

تور ژاپن ویژه نوروز,ارزان ترین تورهای ژاپن

تور ژاپن آبان,رزرو تور ژاپن آبان,قیمت مناسب تور ژاپن آبان,بهترین قیمت تور ژاپن آبان

نرخ ارزان تور ژاپن آبان,آفر تور ژاپن آبان,بهترین تور ژاپن آبان

نرخ مناسب تور ژاپن آبان,قیمت ارزان تور ژاپن آبان,تور ژاپن

تور ژاپن آذر,قیمت تور ژاپن آذر,رزرو تور ژاپن آذر,نرخ مناسب تور ژاپن آذر

بهترین نرخ تور ژاپن آذر,قیمت مناسب تور ژاپن آذر,قیمت تور ژاپن آذر

نرخ تور ژاپن آذر,مناسب ترین نرخ تور ژاپن آذر,ارزان ترین قیمت تور ژاپن آذر

تور ژاپن زمستان,آفر تور ژاپن زمستان,قیمت تور ژاپن زمستان,نرخ تور ژاپن زمستان,رزرو تور ژاپن زمستان,معرفی تور ژاپن زمستان,ارزان ترین نرخ تور ژاپن زمستان

مناسب ترین قیمت تور ژاپن زمستان,تورهای ژاپن زمستان,تور ژاپن دی بهمن اسفند

برترین تور ژاپن زمستان,قیمت ارزان تور ژاپن زمستان

تور ژاپن بهار,رزرو تور ژاپن بهار,قیمت تور ژاپن بهار,بهترین قیمت تور ژاپن بهار,معرفی تور ژاپن بهار,معرفی بهترین تور ژاپن بهار,برترین تور ژاپن بهار

.نرخ ارزان تور ژاپن بهار,قیمت مناسب تور ژاپن بهار,تور ژاپن فروردین اردیبهشت خرداد

ارزان ترین قیمت تور ژاپن بهار,تور ژاپن ویژه بهار,آفر تور ژاپن بهار,تورهای لحظه آخری ژاپن بهار

تور ژاپن تابستان,رزرو تور ژاپن تابستان,قیمت تور ژاپن تابستان,نرخ تور ژاپن تابستان,قیمت ارزان تور ژاپن تابستان

مناسب ترین قیمت تور ژاپن تابستان,ارزان ترین نرخ تور ژاپن تابستان,معرفی تور ژاپن تابستان,معرفی بهترین تور ژاپن تابستان

آفر تور ژاپن تابستان,تور ژاپن تیر مرداد شهریور,تورهای لحظه آخری ژاپن تابستان,تور ژاپن ویژه تابستان

تور ژاپن عید سعید غدیر,آفر تور ژاپن عید سعید غدیر,رزرو تور ژاپن عید سعید غدیرتور ژاپن ویژه عید سعید غدیر,قیمت مناسب تور ژاپن عید سعید غدیر

هزینه تور ژاپن عید سعید غدیر,بهترین تور ژاپن عید سعید غدیر,برترین تور ژاپن عید سعید غدیر,,قیمت ویژه تور ژاپن عید سعید غدیر

نرخ ارزان تور ژاپن عید سعید غدیر,نرخ تور ژاپن عید سعید غدیر,تورهای لحظه آخری تور ژاپن عید سعید غدیر

تور ژاپن عید سعید قربان,رزرو تور ژاپن عید سعید قربان,تورهای لحظه آخری ژاپن عید سعید قربان,معرفی تور ژاپن عید سعید قربان,معرفی بهترین تور ژاپن عید سعید قربان,قیمت مناسب تور ژاپن عید سعید قربان

تور ژاپن ویژه عید سعید قربان,قیمت تور ژاپن عید سعید قربان,نرخ ویژه تور ژاپن عید سعید قربان

نرخ ارزان تور ژاپن عید سعید قربان,بهترین قیمت تور ژاپن عید سعید قربان,بهترین تور ژاپن عید سعید قربان,آفر تور ژاپن عید سعید قربان

تور ژاپن تعطیلات عید فطر,رزرو تور ژاپن تعطیلات عید فطر,قیمت تور ژاپن تعطیلات عید فطر,نرخ مناسب تور ژاپن تعطیلات عید فطر,بهترین تور ژاپن تعطیلات عید فطر,آفر تور ژاپن تعطیلات عید فطر,تور لحظه آخری ژاپن تعطیلات عید فطر

مناسب ترین نرخ تور ژاپن تعطیلات عید فطر,تور ژاپن ویژه تعطیلات عید فطر,معرفی تور ژاپن تعطیلات عید فطر

برترین تور ژاپن تعطیلات عید فطر,قیمت ویژه تور ژاپن تعطیلات عید فطر,نرخ تور ژاپن تعطیلات عید فطر,قیمت ارزان تور ژاپن تعطیلات عید فطر,ارزان ترین قیمت تور ژاپن تعطیلات عید فطر

تور ژاپن پاییز,رزرو تور ژاپن پاییز,قیمت ارزان تور ژاپن پاییز,نرخ مناسب تور ژاپن پاییز,بهترین قیمت تور ژاپن پاییز

مناسب ترین قیمت تور ژاپن پاییز,آفر تور ژاپن پاییز,تورهای لحظه آخری ژاپن,تور ژاپن مهر آبان آذر,تور ژاپن ویژه پاییز

قیمت ویژه تور ژاپن پاییز,برترین تور ژاپن پاییز,ارزان ترین قیمت تور ژاپن پاییز,معرفی تور ژاپن پاییز,بهترین تور ژاپن پاییز