تور مالزی تیر 98


 


مشخصات پكيج تور مالزی 7 شب کوالالامپور ویژه تیر 98

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

           

داینستی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  

1950000

2150000  ---

 ---

فلامینگو

درجه هتل درجه هتلدرجه هتل 1990000

2250000

   

گرند سیزن

درجه هتل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2060000

2350000

 ---

 ---

کنکورد

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2300000

2750000

 ---  ---  

فوراما

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

2190000

2750000

 ---  ---  

سری پسیفیک

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

2300000

2850000

--- 

--- 

رویال هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل درجه هتل

2190000

2620000

--- 

--- 

رویال بینتانگ

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2230000

2650000

---

---

رویال چولان

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2630000

3100000

--- 

--- 

کروز

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

2320000

2720000

--- 

--- 

پسیفیک ریجنسی

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2320000

2900000

--- 

--- 

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

3250000

3600000

 ---  ---  
           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 


 


 

 تور مالزی کوالالامپور پنانگ

 


مشخصات پكيج تور مالزی کوالالامپور پنانگ ویژه تیر 98

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

             

گرند سیزن 

فلامینگو 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

پنانگ

2490000 2850000  --- --- 

رویال هتل 

رویال بینتانگ 

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ 

2550000 3170000 ---   ---  

کروز

فور پوینت شرایتون 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

پنانگ 

2550000 3470000  ---  ---  

کنکورد

هالیدی این  

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

پنانگ

2600000 3450000  ---   --- 

پسیفیک ریجنسی 

هالیدی این

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور 

پنانگ

2620000

3600000

---

---

پسیفیک ریجنسی 

اورگرین لورل 

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ

2600000

3820000

---

---

             

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 


 

 تور مالزی کوالالامپور لنکاوی

 


مشخصات پكيج تور مالزی کوالالامپور لنکاوی ویژه تیر 98

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

             

گرند سیزن

فیو 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

لنکاوی

2650000

3670000

---

--- 

 رویال

فور پوینت بای شرایتون 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

لنکاوی 

2750000 3750000   ---  --- 

کنکورد

فور پوینت شرایتون 

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 کوالالامپور

لنکاوی

2820000 3920000   ---  --- 

پسیفیک ریجنسی 

لاگون 

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

لنکاوی

350000

 4350000 ---  --- 

رنسانس

برجایا بیچ ریزورت  

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

لنکاوی

3090000

4470000

--- 

--- 

شرایتون

برجایا بیچ ریزورت  

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

لنکاوی

3220000

4670000

---

---

             

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 


 

 تور مالزی کوالالامپور سنگاپور

 


مشخصات پكيج تور مالزی کوالالامپور سنگاپور ویژه تیر 98

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

             

فلامینگو

رویال

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 کوالالامپور

سنگاپور

2470000 3490000  ---  ---  

فوراما

فوراما

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

2870000 4270000 ---   ---

رنسانس

گرند کاپتورن 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

سنگاپور

3120000

4720000

---

---

پولمن

گرند پارک ارکارد  

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

سنگاپور

3420000

5250000

---

--- 

شرایتون

شرایتون 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

سنگاپور

3590000

5620000

--- 

--- 

لمردین

شانگری لا

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

5350000

8920000

---

---

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 

زیر مجموعه ها

سایر تورهای مالزی،آفر تورهای مالزی

بهترین تورهای مالزی,تورهای

مالزی ویژه تعطیلات,تورهای مالزی ویژه نوروز

تور مالزی آبان,آفر تور مالزی آبان,قیمت تور مالزی آبان

بهترین نرخ تور مالزی آبان,قیمت تور مالزی پاییز,رزرو تور مالزی آبان

نرخ ارزان تور مالزی آبان,قیمت مناسب تور مالزی آبان

تور مالزی آذر,رزرو تور مالزی آذر,بهترین نرخ تور مالزی آذر

قیمت ارزان تور مالزی آذر,مناسب ترین نرخ تور مالزی آذر

ارزان ترین نرخ تور مالزی آذر,قیمت تور مالزی آذر,آفر تور مالزی آذر

تور مالزی زمستان,رزرو تور مالزی زمستان,آفر تور مالزی زمستان,قیمت تور مالزی زمستان,نرخ تور مالزی زمستان,بهترین تور مالزی زمستان

بهترین قیمت تور مالزی زمستان,بهترین نرخ تور مالزی زمستان,قیمت ارزان تور مالزی زمستان

نرخ مناسب تور مالزی زمستان,تورهای لحظه آخری مالزی,معرفی تور مالزی در زمستان

تور تایلند زمستان,رزرو تور تایلند زمستان,قیمت تور تایلند زمستان,نرخ تور تایلند زمستان,آفر تور تایلند زمستان

بهترین قیمت تور تایلند زمستان,بهترین تور تایلند زمستان,قیمت ارزان تور تایلند زمستان

,نرخ مناسب تور تایلند زمستان,تور تایلند دی بهمن اسفند,مناسب ترین قیمت تور تایلند زمستان,معرفی تور تایلند زمستان,تورهای ویژه تایلند زمستان

تور مالزی بهار,رزرو تور مالزی بهار,قیمت تور مالزی بهار,نرخ ارزان تور مالزی بهار,بهترین قیمت تور مالزی بهار,معرفی تورهای مالزی بهار,نرخ ارزان تور مالزی بهار

مناسب ترین نرخ تور مالزی بهار,ارزان ترین نرخ تور مالزی بهار,برترین تور مالزی بهار,آفر تور مالزی بهار,تورهای لحظه آخری مالزی بهار

تور مالزي بهار,تور مالزی فروردین اردیبهشت خرداد

تور مالزی تابستان,قیمت تور مالزی تابستان,رزرو تور مالزی تابستان,قیمت ارزان تور مالزی تابستان

مناسب ترین قیمت تور مالزی تابستان,نرخ ارزان تور مالزی تابستان,بهترین قیمت تور مالزی تابستان,آفر تور مالزی تابستان

معرفی تور مالزی تابستان,معرفی بهترین تور مالزی تابستان,برترین تور مالزی تابستان,تور مالزی تیر مرداد شهریور,تورهای لحظه آخری مالزی تابستان

تور مالزی عید غدیر خم,رزرو تور مالزی عید غدیر خم,قیمت مناسب تور مالزی عید غدیر خم,نرخ تور مالزي عید غدیر خم,آفر تور مالزی عید غدیر خم

تورهای لحظه آخری مالزی عید غدیر خم,تور مالزي تابستان,تورهای مالزی ویژه عید غدیر خم ماه,برترین تور مالزی عید غدیر خم

ارزان ترین نرخ تور مالزی عید غدیر خم,هزینه تور مالزي عید غدیر خم,قیمت ارزان تور مالزي عید غدیر خم,مناسب ترین قیمت تور مالزی عید غدیر خم,بهترین تور مالزي عید غدیر خم

تور مالزی عید سعید قربان,رزرو تور مالزی عید سعید قربان,تورهای لحظه آخری مالزی عید سعید قربان,تور مالزي تابستان,تور مالزی ویژه عید سعید قربان ماه,برترین قیمت تور مالزی عید سعید قربان

ارزان ترین نرخ تور مالزی عید سعید قربان,هزینه تور مالزي عید سعید قربان,قیمت تور مالزی عید سعید قربان

نرخ تور مالزي عید سعید قربان,قیمت ارزان تور مالزی عید سعید قربان,مناسب ترین نرخ تور مالزی عید سعید قربان,بهترین تورهای مالزی عید سعید قربان,آفر تور مالزی عید سعید قربان

تور مالزی تعطیلات عید فطر,رزرو تور مالزی تعطیلات عید فطر,قیمت تور مالزی تعطیلات عید فطر,قیمت ویژه تور مالزی تعطیلات عید فطر,نرخ تور مالزی تعطیلات عید فطر,قیمت ارزان تور مالزی تعطیلات عید فطر,ارزان ترین قیمت تور مالزی تعطیلات عید فطر

نرخ مناسب تور مالزی تعطیلات عید فطر,بهترین تور مالزی تعطیلات عید فطر,آفر تور مالزی تعطیلات عید فطر,تور لحظه آخری مالزی تعطیلات عید فطر

مناسب ترین نرخ تور مالزی تعطیلات عید فطر,تور مالزی ویژه تعطیلات عید فطر,معرفی تور مالزی تعطیلات عید فطر,برترین تور مالزی تعطیلات عید فطر

تور مالزی پاییز,رزرو تور مالزی پاییز,قیمت ارزان تور مالزی پاییز,نرخ مناسب تور مالزي پاییز,بهترین قیمت تور مالزی پاییز

مناسب ترین قیمت تور مالزي پاییز,آفر تور مالزی پاییز,تورهای لحظه آخری مالزي,ارزان ترین قیمت تور مالزی پاییز

معرفی تور مالزي پاییز,بهترین تور مالزی پاییز,تور مالزی مهر آبان آذر,تور مالزی ویژه پاییز,قیمت ویژه تور مالزی پاییز,برترین تور مالزي پاییز