تور مالزی شهریور 96


 


مشخصات پكيج تور مالزی 7 شب کوالالامپور ویژه شهریور 96

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال

           

داینستی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1950000

2150000 ---

---

فلامینگو

درجه هتل درجه هتلدرجه هتل 1990000

2250000

   

گرند سیزن

درجه هتل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2060000

2350000

---

---

کنکورد

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 2300000

2750000

--- ---

فوراما

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2190000

2750000

--- ---

سری پسیفیک

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2300000

2850000

---

---

رویال هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل درجه هتل

2190000

2620000

---

---

رویال بینتانگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2230000

2650000

---

---

رویال چولان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2630000

3100000

---

---

کروز

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2320000

2720000

---

---

پسیفیک ریجنسی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2320000

2900000

---

---

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

3250000

3600000

--- ---
           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 


 

تور مالزی کوالالامپور پنانگ

 


مشخصات پكيج تور مالزی کوالالامپور پنانگ ویژه شهریور 96

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال

             

گرند سیزن

فلامینگو

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ

2490000 2850000 --- ---

رویال هتل

رویال بینتانگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ

2550000 3170000 --- ---

کروز

فور پوینت شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ

2550000 3470000 --- ---

کنکورد

هالیدی این

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ

2600000 3450000 --- ---

پسیفیک ریجنسی

هالیدی این

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ

2620000

3600000

---

---

پسیفیک ریجنسی

اورگرین لورل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ

2600000

3820000

---

---

             

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 


 

تور مالزی کوالالامپور لنکاوی

 


مشخصات پكيج تور مالزی کوالالامپور لنکاوی ویژه شهریور 96

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال

             

گرند سیزن

فیو

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

لنکاوی

2650000

3670000

---

---

رویال

فور پوینت بای شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

لنکاوی

2750000 3750000 --- ---

کنکورد

فور پوینت شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

لنکاوی

2820000 3920000 --- ---

پسیفیک ریجنسی

لاگون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

لنکاوی

350000

4350000 --- ---

رنسانس

برجایا بیچ ریزورت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

لنکاوی

3090000

4470000

---

---

شرایتون

برجایا بیچ ریزورت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

لنکاوی

3220000

4670000

---

---

             

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 


 

تور مالزی کوالالامپور سنگاپور

 


مشخصات پكيج تور مالزی کوالالامپور سنگاپور ویژه شهریور 96

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال

             

فلامینگو

رویال

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

2470000 3490000 --- ---

فوراما

فوراما

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

2870000 4270000 --- ---

رنسانس

گرند کاپتورن

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

3120000

4720000

---

---

پولمن

گرند پارک ارکارد

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

3420000

5250000

---

---

شرایتون

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

3590000

5620000

---

---

لمردین

شانگری لا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

5350000

8920000

---

---

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588