تور مالزی


 


مشخصات پكيج تور مالزی 7 شب کوالالامپور ویژه خرداد 96

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

           

داینستی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  

 

   ---

 ---

فلامینگو

درجه هتل درجه هتلدرجه هتل  

 

   

گرند سیزن

درجه هتل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

4/300/000

4/900/000

 ---

 ---

کنکورد

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 4/600/000

5/400/000

 ---  ---  

فوراما

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

4/355/000

4/980/000

 ---  --- 
نووتل درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل
4/485/000

5/120/000

--- 

--- 

سان وی پوترا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل درجه هتل

4/410/000

4/920/000

--- 

--- 

ایمپایانا

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

4/460/000

5/410/000

---

---

رویال چولان

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

4/845/000

5/790/000

--- 

---

گرندمیینیوم درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

4/965/000

6/050/000

--- 

--- 

 اینترکنتیننتال

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

5/090/000

6/290/000

--- 

--- 

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

5/050/000

6/080/000

 ---  ---  
           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت ماهان - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهیراهنما-یک گشت نیم روزی با ناهار- بیمه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 


 

 تور مالزی کوالالامپور پنانگ

 


مشخصات پكيج تور مالزی کوالالامپور پنانگ ویژه خرداد 96

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

             

گرند سیزن 

فلامینگو 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

پنانگ

2490000 2850000  --- --- 

رویال هتل 

رویال بینتانگ 

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ 

2550000 3170000 ---   ---  

کروز

فور پوینت شرایتون 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

پنانگ 

2550000 3470000  ---  ---  

کنکورد

هالیدی این  

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

پنانگ

2600000 3450000  ---   --- 

پسیفیک ریجنسی 

هالیدی این

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور 

پنانگ

2620000

3600000

---

---

پسیفیک ریجنسی 

اورگرین لورل 

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

پنانگ

2600000

3820000

---

---

             

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 


 

 تور مالزی کوالالامپور لنکاوی

 


مشخصات پكيج تور مالزی کوالالامپور لنکاوی ویژه خرداد 96

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

             

گرند سیزن

فیو 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

لنکاوی

2650000

3670000

---

--- 

 رویال

فور پوینت بای شرایتون 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

لنکاوی 

2750000 3750000   ---  --- 

کنکورد

فور پوینت شرایتون 

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 کوالالامپور

لنکاوی

2820000 3920000   ---  --- 

پسیفیک ریجنسی 

لاگون 

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

لنکاوی

350000

 4350000 ---  --- 

رنسانس

برجایا بیچ ریزورت  

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

لنکاوی

3090000

4470000

--- 

--- 

شرایتون

برجایا بیچ ریزورت  

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

لنکاوی

3220000

4670000

---

---

             

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

 


 

 تور مالزی کوالالامپور سنگاپور

 


مشخصات پكيج تور مالزی کوالالامپور سنگاپور ویژه خرداد 96

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

6 تا 12 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 6 سال 

             

فلامینگو

رویال

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 کوالالامپور

سنگاپور

2470000 3490000  ---  ---  

فوراما

فوراما

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

2870000 4270000 ---   ---

رنسانس

گرند کاپتورن 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

سنگاپور

3120000

4720000

---

---

پولمن

گرند پارک ارکارد  

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

سنگاپور

3420000

5250000

---

--- 

شرایتون

شرایتون 

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

کوالالامپور

سنگاپور

3590000

5620000

--- 

--- 

لمردین

شانگری لا

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

کوالالامپور

سنگاپور

5350000

8920000

---

---

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 7 شب و 8 روز در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به مالزی پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588