تور فرانسه بهار 98


 


مشخصات پكيج تور فرانسه ویژه بهار 98

 

مقاصد

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

4 تا 11 سال 

کودک بدون تخت

2 تا 4 سال 

         
         

خدمات تور

 
توضیحات

 

                                                                                            تلفن رزرو تور : 88452588

مدارک مورد نیاز