تور اروپا خرداد 98


 

پكيج تور اروپا خرداد 98

 

درجه هتل

مقاصد

قيمت  هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قیمت هرنفر

اتاق یک تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 

3 شب رم + 3 شب پاریس + 2 شب بارسلون 

خرداد+پرواز آلیتالیا

2780E

+پرواز آلیتالیا

1690E

+پرواز آلیتالیا

1400E

+پرواز آلیتالیا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  7 شب پاریس یا 7 شب بارسلون 1900000 تومان + 1050 یورو   1900000 تومان + 1650 یورو     

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

7 شب پاریس یا 7 شب بارسلون

1900000 تومان + 1350 یورو  1900000 تومان + 2050 یورو     
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

4 شب بارسلون + 3 شب پاریس و یا (رم)،(برلین)،(آمستردام)

1900000 تومان + 1250 یورو 

1900000 تومان + 1850 یورو     
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

4 شب بارسلون + 3 شب پاریس و یا (رم)،(برلین)،(آمستردام)

1900000 تومان + 1550 یورو 

1900000 تومان + 2250 یورو     
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

3 شب بارسلون + 3 شب رم + 3 شب پاریس

1900000 تومان + 1650 یورو 

1900000 تومان + 2550 یورو     
درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 3 شب بارسلون + 3 شب رم + 3 شب پاریس 1900000 تومان + 2050 یورو  1900000 تومان + 2950 یورو     
خدمات تور

تمامی مقاصد از دومین مسیر قابلیت تغییر کشور و تعداد شب ها را دارد.

هزینه ریالی بابت ایام خاص، تابستان و نوروز 3400000 تومان می باشد.

حداکثر تعداد شب های اقامت 14 شب می باشد.

 توضیحات تلفن رزرو تور : 88452588زیر مجموعه ها

سایر تورهای اروپا,آفر تورهای اروپا,بهترین تورهای اروپا

تور اروپا ویژه نوروز,ارزان ترین تورهای اروپا

تور اروپا ویژه تعطیلات,قیمت مناسب تورهای اروپا

تور اروپا آبان,نرخ تور اروپا آبان,قیمت مناسب تور اروپا آبان,بهترین نرخ تور اروپا آبان

آفر تور اروپا آبان,قیمت مناسب تور اروپا آبان,ارزان ترین نرخ تور اروپا آبان

بهترین تور اروپا آبان,قیمت تور اروپا آبان,رزرو تور اروپا آبان

تور اروپا آذر,رزرو تور اروپا آذر,قیمت مناسب تور اروپا آذر

نرخ ارزان تور اروپا آذر,بهترین قیمت تور اروپا آذر,بهترین تور اروپا آذر

مناسب ترین نرخ تور اروپا آذر,بهترین تور اروپا آذر

تور اروپا زمستان,رزرو تور اروپا زمستان,نرخ تور اروپا زمستان,قیمت تور اروپا زمستان,آفر تور اروپا زمستان

بهترین قیمت تور اروپا زمستان,بهترین تور اروپا زمستان,تورهای لحظه آخری اروپا

مناسب ترین نرخ تور اروپا زمستان,معرفی تور اروپا زمستان,برترین تور اروپا زمستان,تور اروپا دی بهمن اسفند

تور اروپا بهار,آفر تور اروپا بهار,رزرو تور اروپا بهار,بهترین قیمت تور اروپا بهار,ارزان ترین نرخ تور اروپا بهار,بهترین تور اروپا بهار

مناسب ترین نرخ تور اروپا بهار,تورهای لحظه آخری اروپا بهار,تور اروپا ویژه بهار,قیمت مناسب تور اروپا بهار,نرخ ارزان تور اروپا بهار

معرفی تور اروپا بهار,معرفی بهترین تور اروپا بهار,تور اروپا فروردین اردیبهشت خرداد

تور اروپا تابستان,آفر تور اروپا تابستان,قیمت تور اروپا تابستان,رنرخ ارزان تور اروپا تابستان,مناسب ترین قیمت تور اروپا تابستان,بهترین قیمت تور اروپا تابستان

معرفی تور اروپا تابستان,معرفی بهترین تور اروپا تابستان,ارزان ترین قیمت تور اروپا تابستان,برترین تور اروپا تابستان

قیمت مناسب تور اروپا تابستان, تور اروپا تیر مرداد شهریور

تور اروپا عید غدیر خم,آفر تور اروپا عید غدیر خم,رزرو تور اروپا عید غدیر خم,قیمت تور اروپا عید غدیر خم,نرخ تور اروپا عید غدیر خم,قیمت ویژه تور اروپا عید غدیر خم,ارزان ترین قیمت تور اروپا عید غدیر خم,نرخ مناسب تور اروپا عید غدیر خم

مناسب ترین قیمت تور اروپا عید غدیر خم,بهترین قیمت تور اروپا عید غدیر خم,برترین تور اروپا عید غدیر خم,قیمت ارزان تور اروپا عید غدیر خم,معرفی تور اروپا عید غدیر خم

معرفی بهترین تور اروپا عید غدیر خم,تور اروپا عید غدیر خم,تور اروپا ویژه عید غدیر خم,تورهای لحظه آخری تور اروپا عید غدیر خم

تور اروپا عید سعید قربان,آفر تور اروپا عید سعید قربان,رزرو تور اروپا عید سعید قربان,نرخ مناسب تور اروپا شهريور,مناسب ترین قیمت تور اروپا عید سعید قربان,بهترین قیمت تور اروپا عید سعید قربان,برترین تور اروپا عید سعید قربان

قیمت ارزان تور اروپا عید سعید قربان,معرفی بهترین تور اروپا عید سعید قربان,معرفی بهترین تور اروپا عید سعید قربان

تور اروپا تابستان,تورهای اروپا ویژه عید سعید قربان,نرخ تور اروپا عید سعید قربان,نرخ تور اروپا عید سعید قربان,قیمت ویژه تور اروپا عید سعید قربان,ارزان ترین قیمت تور اروپا عید سعید قربان

تور اروپا تعطیلات عید فطر,نرخ مناسب تور اروپا تعطیلات عید فطر,بهترین تور اروپا تعطیلات عید فطر,آفر تور اروپا تعطیلات عید فطر,تور لحظه آخری اروپا تعطیلات عید فطر

مناسب ترین نرخ تور اروپا تعطیلات عید فطر,تور اروپا ویژه تعطیلات عید فطر,معرفی تور اروپا تعطیلات عید فطر

برترین تور اروپا تعطیلات عید فطر,رزرو تور اروپا تعطیلات عید فطر,قیمت ارزان تور اروپا تعطیلات عید فطر,ارزان ترین قیمت تور اروپا تعطیلات عید فطر

تور اروپا پاییز,معرفی تور اروپا پاییز,بهترین تور اروپا پاییز,تور اروپا مهر آبان آذر,تور اروپا ویژه پاییز,قیمت ویژه تور اروپا پاییز

برترین تور اروپا پاییز,رزرو تور اروپا پاییز,قیمت ارزان تور اروپا پاییز,نرخ مناسب تور اروپا پاییز,بهترین قیمت تور اروپا پاییز

مناسب ترین قیمت تور اروپا پاییز,آفر تور اروپا پاییز,تورهای لحظه آخری اروپا,ارزان ترین قیمت تور اروپا پاییز