تور اروپا مهر 96


   

پكيج تور اروپا مهر 96

 

مقاصد

قيمت  هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قیمت هرنفر

اتاق یک تخته

کودک با تخت

4 تا 11سال 

6روزه ایتالیا

3شب رم +2 شب ناپل

 

 1150E

+پرواز آلیتالیا

1750E

+پروازآلیتالیا

870E

+پرواز آلیتالیا

9 روزه ایتالیا اتریش مجارستان

3شب رم+2شب وین +2شب بوداپست

1900E

+پروازآلیتالیا

2650E

+پروازآلیتالیا

1450E

+پروازآلیتالیا

       
       
       
       
       
       

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت  هتل4ستاره همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت درهر شهر  - بیمه مسافرتی

 

توضیحات تلفن رزرو تور : 88452588 تور اروپا پاییز 96


 

پكيج تور اروپا پاییز 96

 

مقاصد

قيمت  هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قیمت هرنفر

اتاق یک تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

 

3 شب رم + 3 شب پاریس + 2 شب بارسلون

 

 1980E

+پرواز آلیتالیا

2780E

+پرواز آلیتالیا

1690E

+پرواز آلیتالیا

1400E

+پرواز آلیتالیا

         

خدمات تور

هتل 4 ستاره/ پروازهای داخلی/ گشت در هر شهر/ ویزا

ویژه 4 دی 1396

 

توضیحات تلفن رزرو تور : 88452588 تور اروپا


   

پكيج تور اروپا مرداد 96

 

مقاصد

قيمت  هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قیمت هرنفر

اتاق یک تخته

کودک با تخت

4 تا 11سال 

7روزه ایتالیا

4رم،ناپل،پمپی،سورنتو+

2ونیز

 1500E

+پرواز

2200E

+پرواز

1200E

+پرواز

8روزه چک و اتریش

4پراگ،کارلووی واری+3وین،سالزبورگ

1950E

+پرواز

2750E

+پرواز

1460E

+پرواز

10روزه ایتالیا

3رم+2ناپل،سورنتو،کاپری،پمپی+2فلورانس+2ونیز

2300E

+پرواز

3100E

+پرواز

1725E

+پرواز

10روزه سویس و هلند وآلمان و چک

3زوریخ+2آمستردام+2کلن+2پراگ

2800E

+پرواز

3600E

+پرواز

1900E

+پرواز

10روزه ایتالیافرانسه هلند

4رم،3پاریس،2 آمستردام

2400E

+پرواز

3200E

+پرواز

1900E

+پرواز

10روزه اتریش فرانسه اسپانیا

3وین+3پاریس+3بارسلون

2800E

+پرواز

3200E

+پرواز

2100E

+پرواز

15روزه سوییس فرانسه آلمان هلند

4زوریخ+4پاریس+3کلن+3آمستردام

3200E

+پرواز

4200E

+پرواز

2200E

+پرواز

       

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت  هتل4ستاره همراه با صبحانه ناهار شام- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-  گشت  - بیمه مسافرتی

هتلها درآلمان سوییس با صبحانه میباشد

توضیحات تلفن رزرو تور : 88452588

    

تور اروپا شهریور 96


 

پكيج تور اروپا شهریور 96

 

مقاصد

قيمت هر نفر

در اطاق 2 تخته

قیمت هرنفر

اتاق یک تخته

کودک با تخت

4 تا 11سال

6روزه ایتالیا

3شب رم +2 شب ناپل

 

1150E

+پرواز آلیتالیا

1750E

+پروازآلیتالیا

870E

+پرواز آلیتالیا

9 روزه ایتالیا اتریش مجارستان

3شب رم+2شب وین +2شب بوداپست

1900E

+پروازآلیتالیا

2650E

+پروازآلیتالیا

1450E

+پروازآلیتالیا

       
       
       
       
       
       

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت هتل4ستاره همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت درهر شهر - بیمه مسافرتی

 

توضیحات تلفن رزرو تور : 88452588 تور اروپا


   

پكيج تور اروپا تیر 96

 

مقاصد

قيمت  هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قیمت هرنفر

اتاق یک تخته

کودک با تخت

4 تا 11سال 

7روزه ایتالیا

4رم،ناپل،پمپی،سورنتو+

2ونیز

 1500E

+پرواز

2200E

+پرواز

1200E

+پرواز

8روزه چک و اتریش

4پراگ،کارلووی واری+3وین،سالزبورگ

1950E

+پرواز

2750E

+پرواز

1460E

+پرواز

10روزه ایتالیا

3رم+2ناپل،سورنتو،کاپری،پمپی+2فلورانس+2ونیز

2300E

+پرواز

3100E

+پرواز

1725E

+پرواز

10روزه سویس و هلند وآلمان و چک

3زوریخ+2آمستردام+2کلن+2پراگ

2800E

+پرواز

3600E

+پرواز

1900E

+پرواز

10روزه ایتالیافرانسه هلند

4رم،3پاریس،2 آمستردام

2400E

+پرواز

3200E

+پرواز

1900E

+پرواز

10روزه اتریش فرانسه اسپانیا

3وین+3پاریس+3بارسلون

2800E

+پرواز

3200E

+پرواز

2100E

+پرواز

15روزه سوییس فرانسه آلمان هلند

4زوریخ+4پاریس+3کلن+3آمستردام

3200E

+پرواز

4200E

+پرواز

2200E

+پرواز

       

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت  هتل4ستاره همراه با صبحانه ناهار شام- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-  گشت  - بیمه مسافرتی

هتلها درآلمان سوییس با صبحانه میباشد

توضیحات تلفن رزرو تور : 88452588