تور آنتالیا خرداد 98

 


مشخصات پكيج تور آنتالیا ویژه خرداد 98

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           

لارا سیمسیک

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

970000

---

---

---

پانچ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

990000

---

---

--- 

نظر بیچ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1150000

---

---

--- 

رویال تاور

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1090000

---

---

---

رویال پالم

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1250000

---

---

--- 

گرند پارک لارا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1400000

---

---

---

رامادا ریزورت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1650000

---

---

--- 

کروانسرای کندو

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1850000

---

--- 

--- 

شرود

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2200000

---

---

---

رویال هالیدی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

3200000

---

---

---

رکسوس سانگیت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2350000

---

---

---

           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به آنتالیا پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن رزرو تور : 88452588

 

زیر مجموعه ها

سایر تورهای آنتالیا,بهترین تورهای آنتالیا

تور آنتالیا ویژه تعطیلات,آفر تورهای آنتالیا,بهترین تورهای آنتالیا

تور آنتالیا ویژه نوروز,ارزان ترین تورهای آنتالیا

تور آنتالیا آبان,رزرو تور آنتالیا آبان,قیمت تور آنتالیا آبان,نرخ مناسب تور آنتالیا آبان,آفر تور آنتالیا آبان

تور لحظه آخری آنتالیا,بهترین قیمت تور آنتالیا آبان,نرخ مناسب تور آنتالیا آبان

ارزان ترین نرخ تور آنتالیا آبان,بهترین تور آنتالیا آبان

تور آنتالیا آذر,رزرو تور آنتالیا آذر,قیمت مناسب تور آنتالیا آذر

بهترین قیمت تور آنتالیا آذر,بهترین تور آنتالیا آذر,آفر تور آنتالیا آذر,مناسب ترین قیمت تور آنتالیا آذر

مناسب ترین نرخ تور آنتالیا آذر,قیمت ارزان تور آنتالیا آذر

تور آنتالیا زمستان,رزرو تور آنتالیا زمستان,نرخ تور آنتالیا زمستان,قیمت تور آنتالیا زمستان

بهترین قیمت های تور آنتالیا زمستان,تور آنتالیا دی بهمن اسفند,آفر تور آنتالیا زمستان

تورهای لحظه آخری آنتالیا,بهترین تور آنتالیا زمستان,قیمت مناسب تور آنتالیا زمستان,ارزان ترین نرخ تور آنتالیا زمستان

تور آنتالیا بهار,رزرو تور آنتالیا بهار,قیمت تور آنتالیا بهار,نرخ ارزان تور آنتالیا بهار,بهترین قیمت تور آنتاليا بهار,نرخ مناسب تور آنتالیا بهار

معرفی تور آنتاليا بهار,معرفی بهترین تور آنتالیا بهار,برترین تور آنتالیا بهار

تورهای لحظه آخری آنتاليا بهار,تور آنتالیا فروردین اردیبهشت خرداد,مناسب ترین قیمت تور آنتاليا بهار

تور آنتالیا تابستان,رزرو تور آنتالیا تابستان,نرخ تور آنتالیا تابستان,قیمت تور آنتالیا تابستان,ارزان ترین قیمت تور آنتالیا تابستان

برترین تور آنتالیا تابستان,معرفی تور آنتالیا تابستان,معرفی بهترین تور آنتالیا تابستان

قیمت مناسب تور آنتالیا تابستان,آفر تور آنتالیا تابستان,تور آنتالیا تیر مرداد شهریور,تور لحظه آخری آنتالیا تابستان

تور آنتالیا عید غدیر خم,رزرو تور آنتالیا عید غدیر خم,قیمت ارزان تور آنتاليا عید غدیر خم,نرخ ویژه تور آنتاليا عید غدیر خم

آفر تور آنتالیا عید غدیر خم,تورهای لحظه آخری آنتالیا عید غدیر خم,بهترین نرخ تور آنتاليا عید غدیر خم

برترین تور آنتالیا عید غدیر خم,تور آنتاليا ویژه عید غدیر خم

تور آنتالیا عید سعید قربان,رزرو تور آنتالیا عید سعید قربان,آفر تور آنتاليا عید سعید قربان,قیمت ارزان تور آنتاليا عید سعید قربان

نرخ ویژه تور آنتالیا عید سعید قربان,مناسب ترین نرخ تور آنتالیا عید سعید قربان,ارزان ترین نرخ تور آنتاليا عید سعید قربان

بهترین نرخ تور آنتالیا عید سعید قربان,برترین تور آنتالیا عید سعید قربان,معرفی تور آنتاليا عید سعید قربان

تور آنتالیا تعطیلات عید فطر,رزرو تور آنتالیا تعطیلات عید فطر,قیمت تور آنتاليا تعطیلات عید فطر,نرخ مناسب تور آنتالیا تعطیلات عید فطر,بهترین تور آنتالیا تعطیلات عید فطر,آفر تور آنتاليا تعطیلات عید فطر,تور لحظه آخری آنتالیا تعطیلات عید فطر

مناسب ترین نرخ تور آنتاليا تعطیلات عید فطر,تور آنتالیا ویژه تعطیلات عید فطر,قیمت ویژه تور آنتالیا تعطیلات عید فطر

نرخ تور آنتالیا تعطیلات عید فطر,قیمت ارزان تور آنتاليا تعطیلات عید فطر,معرفی تور آنتالیا تعطیلات عید فطر,برترین تور آنتالیا تعطیلات عید فطر

تور آنتالیا پاییز,رزرو تور آنتالیا پاییز,مناسب ترین قیمت تور آنتاليا پاییز,آفر تور آنتالیا پاییز,تورهای لحظه آخری آنتاليا

ارزان ترین قیمت تور آنتالیا پاییز,معرفی تور آنتالیا پاییز,بهترین تور آنتالیا پاییز,تور آنتاليا مهر آبان آذر,تور آنتالیا ویژه پاییز

قیمت ویژه تور آنتالیا پاییز,برترین تور آنتاليا پاییز,قیمت ارزان تور آنتالیا پاییز,نرخ مناسب تور آنتاليا پاییز,بهترین قیمت تور آنتالیا پاییز