بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا

بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا از جمله زیباترین بندر و یک مکان توریستی برای گردشگران تور آنتالیا به شمار می آید. گردشگران می توانند در بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا به تفریحاتی مانند قایقرانی بپزدازند. همچنین بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا امکاناتی از قبیل رستوران و فروشگاههای متنوع را دارا می باشد.

 

بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا

تصویر بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا

بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا

تصویر بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا

بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا

تصویر بندر قلعه کاله ایچی در آنتالیا