بلوار هوسمان پاریس فرانسه

بلوار هوسمان پاریس فرانسه (Haussmann Paris France) از بلوارهای بزرگ پاریس است که از منطقه 8 و 9 پاریس به سمت شرق و غرب ادامه می یابد. بیشترین شهرت بلوار هوسمان پاریس فرانسه به دلیل وجود فروشگاهایی نظیر گالری لافایت (Galeries Lafayette) و او پرنتام (Au Printemps) و... است. گردشگران تور فرانسه می توانند در این بلوار از بوتیک ها  مغازه های شیک و لوکس دیدن نمایند.

 

بلوار هوسمان پاریس فرانسه

تصویر بلوار هوسمان پاریس فرانسه

بلوار هوسمان پاریس فرانسه

تصویر بلوار هوسمان پاریس فرانسه

بلوار هوسمان پاریس فرانسه

تصویر بلوار هوسمان پاریس فرانسه