بزرگترین درخت مصنوعی در دبی

بزرگترین درخت مصنوعی در دبی (The Green Planet Dubai) یکی از بهترین دیدنیهای دبی است. دبی دارای آب و هوایی کویری است به همین علت توانسته اند اکوسیستم واقعی را شبیه سازی نمایند. بزرگترین درخت مصنوعی در دبی گردشگران تور دبی را به خود جذب کرده است. بزرگترین درخت مصنوعی در دبی از 3000 نوع گونه گیاه، حشره و جانور تشکیل شده است. بزرگترین درخت مصنوعی در دبی در سیاره سبز واقع شده است. در بزرگترین درخت مصنوعی در دبی درخت مصنوعی بسیار بزرگی دیده می شود. تنها راه ارتباط این درخت با تنه از طریق آب‌ نما و آبشاری است که از چند طبقه سرازیر شده است، می‌ باشد. آبشار باعث مه‌ آلود شدن فضای داخل این مجموعه می‌شود.

 

بزرگترین درخت مصنوعی در دبی

تصویر بزرگترین درخت مصنوعی در دبی

بزرگترین درخت مصنوعی در دبی

تصویر بزرگترین درخت مصنوعی در دبی