برج های جنگلی نانجینگ چین

برج های جنگلی نانجینگ چین (Nanjing Green Towers China) از دیدنیهای چین است که در نانجینگ چین قرار گرفته است. این جنگل اولین جنگل های عمودی در آسیا است. 23 گونه ی مختلف درخت و گیاه در برج های جنگلی نانجینگ چین وجود دارد که روزانه 60 کیلوگرم اکسیژن تولید می کنند. این برج ها به پاک تر شدن هوای شهر کمک می کند. برج های جنگلی نانجینگ چین فضای شهری بسیار مناسبی دارند زیرا جای کمتری می گیرند و یکی از مزیت های این جنگل ها به شمار می رود. برج های جنگلی نانجینگ چین دارای 1000 درخت و 2300 گیاه می باشد. گردشگران تور چین می توانند از برج های جنگلی نانجینگ چین که ساخت آن در سال 2018 به اتمام می رسد دیدن فرمایند.

  

برج های جنگلی نانجینگ چین

تصویر برج های جنگلی نانجینگ چین

برج های جنگلی نانجینگ چین

تصویر برج های جنگلی نانجینگ چین

برج های جنگلی نانجینگ چین

تصویر برج های جنگلی نانجینگ چین

برج های جنگلی نانجینگ چین

تصویر برج های جنگلی نانجینگ چین