بازار ونوس کیش

بازار ونوس کیش از قدیمیترین بازارهای کیش به شمار می رود که در خیابان سنایی و جنب بازار ونوس کیش قرار گرفته است. بازار ونوس کیش در دو طبقه آماده خدمات رسانی می باشد. در طبقه 1 بازار ونوس کیش انواع فروشگاه قرار گرفته همچنین در طبقه 2 واحدهای اداری و خدماتی واقع شده است. بازار ونوس کیش لباس های زنانه ارائه می دهد و گردشگران تور کیش می توانند لباس مورد نظرشان را از این بازار تهیه کنند.

 

بازار ونوس کیش

تصویر بازار ونوس کیش

بازار ونوس کیش

تصویر بازار ونوس کیش

بازار ونوس کیش

تصویر بازار ونوس کیش