بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

بازار میدان الیگر پاریس فرانسه (Marche Place d'aligre Paris France) از معروف ترین بازارهای پاریس است که در منطقه 12 این شهر واقع شده است. بازار میدان الیگر پاریس فرانسه از جمله بازارهای مشهور غذای فرانسوی می باشد. گردشگران تور فرانسه می توانند غذاهای تازه را با قیمتی پایین میل کنند.

 

بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

تصویر بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

تصویر بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

تصویر بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

تصویر بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

تصویر بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

تصویر بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

بازار میدان الیگر پاریس فرانسه

تصویر بازار میدان الیگر پاریس فرانسه